Štafetový beh

Dĺžka dráhy štafetového behu je 400 metrov. Rozdelená je do deviatich úsekov. Na bežeckej dráhe je vyznačená štartovacia a cieľová čiara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Šírka bežeckej dráhy musí byť minimálne 1,2 metra. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru.

Prvý úsek
Pri značke 20 metrov je postavená 2 metre vysoká a 1,2 metra široká rebríková stena so štyrmi priečkami. Na ľavej strane v smere behu, na konci rebríkovej steny leží prúdnica C bez uzáveru.

Druhý úsek
Pri značke 40 metrov sú v kotúčoch umiestnené 2 hadice C-52, 10 m dlhé polospojkami proti sebe. Hadice sa nesmú používať ako podložky pod polospojky.
Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať,medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.

Tretí úsek
Pri značke 70 metrov stojí v strede dráhy zvinutá hadica C. Päť metrov za hadicou C, v smere preteku sa nachádza jedna 3 cm vysoká pevná drevená podložka s rozmermi 80 x 80 cm, ktorá slúži k odloženiu hadice C.

Štvrtý úsek
Pri značke 125 metrov je umiestnený nastojato nasávací kôš so závitmi nahor a ventilové lanko (v klbku alebo na vidlici). Kôš od karabíny lanka je vzdialený 10 cm.

Piaty úsek
Pri značke 175 metrov sú 2 stojany, na ktorých vo výške 80 cm je voľne položená latka. Stojany sú od seba vzdialené 1,2 metra.
 

Šiesty úsek
Pri značke 225 metrov je postavená ľahkoatletická prekážka vysoká 60 cm, 1,2 m široká.
 

Siedmy úsek
Pri značke 275 metrov je postavený jeden prázdny obal 6 kg práškového prenosného hasiaceho prístroja (ďalej PHP). Vo vzdialenosti 5 metrov od PHP v smere preteku sa nachádza 3 cm vysoká pevná drevená podložka s rozmermi 80 x 80 cm, ktorá slúži k postaveniu PHP.

Ôsmy úsek
Pri značke 325 metrov je umiestnený rozdeľovač a hadica B-75, 10 m dlhá v kotúči, polospojkami proti sebe, môže byť ležmo. Hadica sa nesmie používať ako
podložka pod polospojky. Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.

Deviaty úsek
Pri značke 385 metrov sú postavené dve 10 metrové hadice C (polospojoky v smere behu). Vpravo od nich je postavený v smere preteku rozdeľovač. Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu.

Každý z deväťčlenného kolektívu musí splniť predpísanú úlohu, resp. prekonať prekážku, nachádzajúcu sa na jeho úseku. Veliteľ kolektívu určí členov na jednotlivé úseky štafetového behu. Toto určenie nemusí byť zhodné s určením členov kolektívu v iných disciplínach.


TOPlist