História DHZ

Dobrovoľný hasičský (spolok) zbor v Štítniku bol založený v roku 1878. Zakladateľom bol Karol Šarkáni. Spolok bol členom Uhorského krajinského hasičského zväzu, ako i členom Tatranského hasičského zväzu. V roku 1912 sa stal DHS Štítnik členom Gemerskej hasičskej župnej jednoty. Medzi významné osobnosti histórie a súčastnosti patria Ján Molnár, prvý veliteľ, Jozef Gejza Molnár, predseda technickej komisie ZHJ na Slovensku (1922 - 1924), Martin Bokor, veliteľ (1932), Pavol Novák, Alexander Bod, veliteľ (1933), Rudolf Pitlík, veliteľ (1934), Koloman Holéczy, veliteľ, predseda 1935 - 1982, Ján Kušnier, Ladislav Holéczy a mnoho iných obetavých ľudí. V roku 1928 pri príležitosti osláv  50. výročia založenia Dobrovoľný hasičský spolok (zbor) prevzal zástavu od obecnej rady. Zástava nebola vysvätená. Zástava je vyšívaná v slovenskom a maďarskom jazyku . Používa sa pri výročiach DHZ, obce, výročných členských schôdzach DHZ a smútočných obradoch. 


TOPlist