Kniha návštev

Dátum: 23.07.2020

Vložil: Michaelelins

Titulok: Обязательно посетите наш сайт

HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

Dátum: 04.09.2012

Vložil: Judy

Titulok: pozvánka Gemerský pohár

https://www.facebook.com/events/466158083418438/

Dátum: 18.01.2012

Vložil: florian

Titulok: vyzva

Mimoriadny zjazd ZPO SSR, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca 1990 v Bratislave, napriek deklarovaniu novej nástupnickej organizácie, ktorou sa stala DPO Slovenskej republiky, v konečnom dôsledku zlikvidoval jednotnú hasičskú organizáciu na území Slovenska. Organizáciu, ktorá vďaka jednotnosti prežila nielen 1. Československú republiku, 2. svetovú vojnu, obdobie fašizmu ale aj obdobie socializmu. Fatálnym dôsledkom tohto zjazdu je rozbitie jednotného hasičstva a vyprofilovanie hasiča - príslušníka, zamestnanca a člena hasičskej jednotky, bez jednotného, systémového vedenia a odbornej pripravenosti. Navyše, napriek proklamovaniu sa nepodarilo, za vyše dvadsať rokov, dostať jednotné hasičstvo, ale ani dobrovoľné hasičstvo, ako také, do zákona. Cez zákon sa vyprofiloval len Hazz MV SR. A to do formy štátnej služby a určitej formy „nenahraditeľnosti“. Dodnes, napriek určitým snahám, neexistuje jednotné Odborné vedenie závodných útvarov a zborov. Zo zákona 314/2001 Z. z. sa pomaly ale isto vytratila úloha dobrovoľného hasičstva na úkor obecných hasičských útvarov a zborov. Pritom, práve dobrovoľné hasičské zbory sa ' stávajú, pri absencii ochrany pred požiarmi a CO v učebných osnovách všetkých stupňov vzdelávania, jedinými vychovávateľmi mládeže v tejto oblasti vo väčšine našich obci.
Za uvedené obdobie sme prišli o firmy s dlhoročnou tradíciou, ktoré mali vytvárať zisk pre jej samotnú činnosť. Pritom, dodnes sa nenašiel konkrétny vinník ich kolapsu. Zásluhou toho si dnes nevieme predstaviť činnosť bez štátnej dotácie. Realizuje sa odpredaj doterajšieho majetku. Dokonca sme došli do štádia, keď sme sa vzdali, na úkor športu, previerok obecných hasičských zborov a tým aj zodpovednosti za ich odbornú prípravu. Vo väčšine prípadov sme prestali byť pre odbornú štátnu správu a samosprávu - starostov, odbornými partnermi v oblasti ochrany pred požiarmi. Dokonca, dochádzame do štádia, keď vedenie DPO SR dáva, svojim návrhom, prednosť výške členského príspevku pred podporou masovej členskej základni. Skutočne sme chceli dôjsť do tohto štádia? Neexistuje iná možnosť? Existuje! Dnes, po piatich rokoch môžeme, ako radoví členovia, prehovoriť do smerovania celej organizácie. Cez výročné členské schôdze, cez voľbu delegátov na Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ, svojho zástupcu do Krajského výboru DPO, delegátov OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚZV DPO a svojho zástupcu v Sneme DPO SR.
Vyzývame Vás, aby ste za delegátov zvolili skutočne tých, komu ide O dobrovoľné hasičstvo. Tých, ktorým nejde o funkcie a o hodnosti, ale tých, ktorí chcú napĺňať základné poslanie dobrovoľného hasičstva, ktorým je pomoc blížnemu. Ktorí sa neboja zodpovednosti a sú ochotní tejto úlohe obetovať veľa voľného času. Na princípe dobrovoľnosti. Už naši predkovia v roku 1933 legislatívne uzákonili, že každá obec má mať riadne a odborne vycvičené hasičstvo. Pritom najvýhodnejším pre obec je dobrovoľné hasičstvo. A to neexistuje bez odbornej spôsobilosti, výcviku ale aj previerok svojej pripravenosti. Samozrejme, s maximálnym využitím technických a priestorových podmienok, aké je schopná obec pre svojich hasičov poskytnúť. Vráťme dobrovoľnému hasičstvu, aj v podmienkach DPO SR, silu jednotnej hasičskej organizácie, partnerky odbornej štátnej správy a samosprávy!
Signatári výzvy: DHZ Priekopa , DHZ TU vo Zvolene , DHZ Jelšava
Súhlasné stanoviská posielajte na adresu : florian@florian.sk

Dátum: 17.12.2011

Vložil: David

Titulok: Nevyhovujúci komín

Majú DH také kompetencie, aby odstránili komín,ktorý na základe vyjadrenia kominára sa nemôže používať a majiteľ aj po výzve OÚ ho používa naďalej.

Dátum: 10.01.2012

Vložil: Oksana

Titulok: Re:Nevyhovujúci komín

Pokiaľ majiteľ ani po výzve OÚ neodstráni závadu, je to aj naďalej v kompetencii OÚ, ktorý môže na základe VZN uložiť pokutu alebo sa treba obrátiť na najbližšie OR HaZZ.
DHZ môžu iba upozorniť na nedostatky pri preventívnych protipožiarnych kontrolách a musia o nich informovať OÚ.

Dátum: 22.09.2011

Vložil: OHZ (DHZ) Hurbanovo

Titulok: fajn stránky

chalani pekné stránky- nech sa darí nadalej
https://hurbanovohasici.webnode.sk/

Dátum: 10.01.2012

Vložil: Milan (poStar)

Titulok: Re:fajn stránky

Ďakujeme OHZ (DHZ) Hurbanovo, priďte aj na Memorial Kolomana Holeczyho.

Dátum: 12.08.2011

Vložil: OHZ Rimavske brezovo

Titulok: Pozvánka

OHZ Rimavské Brezovo, Obecný úrad Rimavské Brezovo
si Vás dovoľujú pozvať na:


3. ročník súťaže o BREZOVSKÝ a PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU OHZ.Dňa 20. augusta 2011 (t. j. v sobotu) o 10:00 h
Súťaž sa uskutoční na futbalovom ihrisku (celotrávnatý povrch) v Rimavskom Brezove.

hadice - B 75 a C 52
terče - sklopné
štartovné 20 e
Ak by ste mali záujem tak nam napište na facebooku alebo na stranke ohzrimavskebrezovo.estranky.sk
kontakt : p.Dušan Stieranka mob. 0904 511 721
Tešíme sa na Vašu účasť

Dátum: 06.04.2011

Vložil: OHZ Rimavske brezovo

Titulok: Pozvánka

https://www.firesport.cz/diskuze/viewtopic.php?t=28289 Tešime sa ak pridete )

Dátum: 08.12.2010

Vložil: Varacka

Titulok: www.protipoziarne.sk

Cawte pozrite novy web o hasicoch a DHZ

www.protipoziarne.sk

1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok


TOPlist