Memoriál Kolomana Holéczyho

Koloman Holéczy

      Po mnohých trpkých skúsenostiach si ľudia uvedomili, že bez silných hasičských zborov sú proti „červenému kohútovi“ bezmocní. Zničili im veľa príbytkov, dokonca celé dediny a všetok ich majetok.

    Kálmán báči zo Štítnika bol jeden z najaktívnejších požiarnikov v našom okrese. Prvá svetová vojna mu vzala otca v čase, keď ho spolu so štyrmi súrodencami najviac potreboval. Vojny sú rovnako ako požiare najväčšími nepriateľmi človeka. Možno sa aj preto v roku 1927 ako 19 ročný stal hasičom v čase, keď bol ešte stolárskym učňom. Potom sa vyučil za stolárskeho majstra, založil si svoju dielňu a sám vychovával učňov a tovarišov. 

    Popri povolaní bolo požiarnictvo jeho najväčším koníčkom. Nechýbal na žiadnom cvičení a pri likvidácii požiarov. Keby sa ním zachránené škody dali vyčísliť, bola by z toho niekoľko miliónová čiastka. Od roku 1934 bol podveliteľom a potom viac ako polstoročie veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Štítniku. Po roku 1989 až do januára 1995 bol čestným predsedom. Všetky funkcie v požiarnej ochrane až po aktívne členstvo  v Okresnom výbore DPO v Rožňave sa ťažko dajú vymenovať. Jeho zásluhou sa dobudovala v Štítniku v roku 1954 nová požiarna zbrojnica, vybavená modernou automatickou striekačkou ERN. Do smrti opatroval ručne vyšívanú zástavu Dobrovoľného hasičského zboru v Štítniku. Nechýbal ani na jednej súťaži DHZ na Slavošovskej doline. Poznali ho všetci požiarnici v okrese a vysoko si ho ctili. Volali ho „zemský veliteľ“. Bol im ako starostlivý otec výborným veliteľom, učiteľom a trénerom v jednej osobe. Stal sa doslova živou požiarnickou legendou.     

 

 

 


TOPlist