HASIČ

 

Podstatné meno

Význam:

 1. člen profesionálneho alebo dobrovoľného hasičského zboru, hasičskej jednotky
 2. osoba venujúca sa hasičskému športu
 3. mokrý hasič z hasičského slangu, hasič v službe, pohotovostný, zásahový hasič
 4. hasič - strojník hasič majúci na starosti strojové vybavenie a automobily hasičského zboru
 5. hasič - záchranár hasič so zameraním na záchrannú činnosť, zlaňovanie, ošetrovanie ranených
 6. hasič - veliteľ veliaci hasič pri zásahu alebo veliteľ hasičskej stanice

Synonymá:

 1. požiarnik (staršie, už málo používané označenie)

 Preklady

 • anglicky: firefighter
 • nemecky: Feuerwehrman
 • česky: hasič
 • francúzsky: le pompier
 • španielsky: bombero
 • taliansky: pompiere
 • rusky: пожарник

Poslanie hasičov:

    Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčastnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 


TOPlist