Náš tím

Zdechovan Martin

PREDSEDA DHZ

Bc. Alexandra Helpenová

Členka výbora & pokladník

Svatoňová Oksana

Členka výboru & veliteľka ženského HD

 

Liptáková Andrea

Členka výboru & preventivárka DHZ

Ing. Mihóková Slávka

Členka výboru & tajomníčka DHZ

Mgr. Yveta Zdechovanová

Členka výboru

Smolko Michal

Člen výboru & webmaster

Telefón: +421915 369 422

Email: michal.smolko@slovanet.sk

Piljan Radoslav

Člen výboru

Sivók Michal

Člen výboru

Holéczy Ladislav

Záslužilý člen DPO SRTOPlist