Vzdelávanie

Materská škola

Riaditeľka školy: Monika Kolesárová

Adresa školy:
Materská škola v Štítniku
Jelšavská 318
049 32 Štítnik

Tel: +421 58 7931 236

Základná škola

Riaditeľka školy: Mgr. Jarmila Motúzová 


Adresa školy:
Základná škola v Štítniku
Školská 295
049 32 Štítnik

Tel.:  +421 58 7931 330 

Škola bola postavená v roku 1966. Je pavilónového typu. V pavilónoch sa nachádza 15 učební, 2 odborné učebne, dielňa telocvičňa a školská jedáleň.
Na škole pracuje kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa žiakom venuje nielen v čase vyučovania, ale aj v mimoškolských aktivitách vrámci krúžkov.

Viac informácii: www.zsstitnik.ocu.sk

 

SOU Poľnohospodárske

Adresa:
SOU Poľnohospodárske                                      
Jelšavská 317
049 32 Štítnik                                          

Riaditeľ školy: Ing. Vladimír Šišolák 

Tel.: 
+421 58 793 13 14
+421 58 793 14 35

Web: www.soustitnik.edu.sk

E- mail: skola@soupstit.svcmi.sk

 
TOPlist