Obecný úrad

 

Adresa:

Obecný úrad Štítnik
Námestie 1.mája 167
049 32 Štítnik

E- mail:     obec.stitnik@stonline.sk 

Telefón (sekretariát):     +421 58 788 37 90

GPS 48° 39,5940´ N    20° 21,8142´ E

Obec je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Štítnická dolina, do ktorého patria nasledovné obce: 
Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik.

 

Kontakty:

+421 58 788 37 91/  mob.t. 0905438851    - Miloš Gallo Barnák (starosta obce, fax)
+421 58 732 55 65/  mob.t. 0902906475    - Kupcová Diana (účtovníčka)
+421 58 788 37 90 - Beláková Gizela (sekretariát)
+421 58 788 37 92/  mob.t. 0902906476     - Ing. Hrušovská Janka (dane a poplatky)
+421 58 788 37 92/  mob.t. 0902906476     - Závodská Erika (služby, nájom )
+421 58 788 10 73 - Jakobejová Mária (matrika)
+421 58 788 10 75/  mob.t.  0902906471     - Olexová Erika (stavebný úrad, mikroregión)
+421 58 788 69 72-  Mgr. Simon Miloš (školský úrad)

                            

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30

 

Starosta obce:

Miloš Gallo Barnák

Zástupca starostu obce:

Mgr.Yveta Zdechovanová

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Marek Kuzma , Karol Hadžega,  Ladislav Belányi,  Ondrej Kalina
Ján Gallo,Ladislav Holéczy,  Mgr. Yveta Zdechovanová
Ing. Ondrej Pazera ,  Ján Zobola

Obecná rada: 

Mgr. Yveta Zdechovanová,  Ing. Marek Kuzma,  Ondrej Kalina

Komisie: 

- Finančná a správy obecného majetku - predseda: Ing.Marek Kuzma
- Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a
ochrany životného prostredia - predseda: Ján Gallo
- Kultúry a záležitosti ZPOZ-U - predseda: Ladislav Holéczy
- Sociálnej a bytovej výstavby -  predseda: Mgr.Yveta Zdechovanová
- Verejného poriadku - predseda: Ladislav Belányi
- Pre podnikanie a služby - predseda: Karol Hadžega
- Vzdelávania, športu a mládeže - predseda: Ing.Ondrej Pazera
- Na ochranu verejného záujmu - predseda: Ján Zobola

Hlavný kontrolór: 

Ing.Končeková Zuzana

 


TOPlist