Polohopis, mapa, vzdialenosti, PSČ, predvoľba, ulice

  • Štítnik je stredne veľká obec v severnej časti okresu Rožňava, v malebnom prostredí prekrásnych prírodných scenérií, kopcov a dolín, kde sa nadmorská výška pohybuje v rozmedzí 262 až 851 m n.m.
  • Na katastrálnom území obce sa spája NP Slovenský kras s útvarom Plešivská planina na Slovenské Rudohorie a celková rozloha predstavuje 3454 ha. Rovinným až vrchovinným povrchom chotára preteká Štítnický potok, do ktorého ústia potoky z troch okolitých dolín.

 

 
GPS poloha:     48°39'28" S
                         20°21'55" W
PSČ: 049 32
Predvoľba: 058
 
Vzdialenosti (autom)
Slovensko
Štítnik - Bratislava - 329 km, 4 hod 25 min
Štítnik - Dobšiná - 25,8 km, 26 min
Štítnik - Košice 83 km, 1 hod 13min
Štítnik - Lučenec - 84,7 km, 1 hod 14 min
Štítnik - Revúca - 28 km, 28 min
Štítnik - Rožňava - 13,8 km, 18 min
Štítnik - Tornaľa - 29,3 km, 30 min
Poľsko
Štítnik - Nowy Targ - 139 km, 2 hod 21 min
Maďarsko
Štítnik - Eger - 104 km, 1 hod 52 min
Štítnik - Miskolc - 86,6 km, 1 hod 30 min
Štítnik - Tiszaujváros - 119 km, 2 hod 1 min
 
Zoznam ulíc: Rožňavská, Nová, Družstevná, Malá maša, Ochtinská, Tichá, Mierová, Jelšavská, Školská, Jarková, Teplická, Mlynská, Lesná, Veľká Maša, Záhradná
Vodný tok:  Štítnik je pravostranný prítok Slanej v Gemeri, odvodňuje západnú časť územia okresu Rožňava. Má dĺžku 32,8 km a zaberá povodie s veľkosťou 229,6 km². Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 40%.
Pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Stolica pod Faltenovym sedlom (1 254,0 m n. m.), na juhozápadnom úpätí vrchu Stolica (1 476,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 240 m n. m.

TOPlist