Súťažný poriadok

  • Ustanovenia
  • Zásady organizovania súťaží
  • Organizačné zabezpečenie súťaží
  • Postup plnenia disciplín, popis dráh a náradia
  • Rozhodcovia
  • Bezpečnosť pri práci, poistenie
  • Záverečné ustanovenie

 

To všetko nájdeš tu: Súťažný poriadok.pdf (143 kB)


TOPlist