ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

    Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže   vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov  vo svojom okolí.

 

    Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok. 

 

PROSÍM PREČÍTAŤ !

 

Co ma kazdy vediet v pripade ohrozenia.pdf (195,4 kB)
 


Obsah

 • Dôležité telefónne čísla tiesňového volania
 • Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci
 • Všeobecné zásady činnosti pri ohrození
 • Čo je ohrozenie
 • Čo je mimoriadna udalosť
 • Čo je mimoriadna situácia
 • Varovanie obyvateľstva
 • Čo robiť keď zaznie siréna
 • V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky
 • V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky
 • V prípade úniku nebezpečnej rádioaktívnej látky
 • Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku
 • Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
 • Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
 • Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
 • Zásady správania sa v úkrytoch
 • Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
 • Zásady prvej pomoci
 • Informačné miesta

TOPlist